Aksaray Malaklısı

Malaklı, anavatanı Aksaray olmak üzere Orta Anadolu'da yaygın olarak yetiştirilen çoban köpeği cinsidir. Malaklı da Kangal gibi Karabaş ırkının alt grubunda bulunmaktadır. Kangal ile çok benzer özellikleri bulunmasına rağmen bazı özellikleriyle farklı iki ırk oldukları kabul edilmektedir. 

Aksaray Malaklı köpeklerinin temel özellikleri

  • Dünyanın en iri çoban köpeğidir
  • Tehdit olarak algıladığı insan ya da hayvanlara karşı saldırgandır
  • Dudakları sarkıktır
  • Ayakları ve kafası iri, burnu küt ve derisi gevşektir
  • Sürüsünü tanır ve korur
  • Sadık ve sakindir

Malaklı ve Kangal arasındaki farklar ve benzerlikler

  • Malaklı, Kangal'a oranla daha iridir, vücut yapısı, ayakları ve kafası daha büyüktür
  • Malaklı'nın dudakları sarkıktır (Adını da bu özelliğinden almaktadır)
  • Malaklı nispeten daha geniş alanda beslenmeye ihtiyaç duyar, en azından bahçeli bir evde beslemek gerekir. 
  • Kangal gibi Malaklı da özellikle çiftlik hayvanlarının korunmasında çok etkindir. Kurt, Çıta, Sırtlan, Ayı gibi birçok vahşi hayvana karşı iri cüssesi ve korkutucu sesi ile hayvanların ve belirli bir bölgenin güvenliğini sağlarlar.

Malaklı ve Kangal karşılaştırma

Malaklının başka ülkeye götürülmesi